اطلاعات تعاملی با کیوسک های فضای باز

August 21, 2023
آخرین مورد شرکت اطلاعات تعاملی با کیوسک های فضای باز

کیوسک هایی در فضای باز با تابلوهای دیجیتال صفحه لمسی راه اندازی کنید تا به گردشگران و مردم محلی اطلاعاتی درباره جاذبه ها، رویدادها و خدمات محلی ارائه دهید.